Finaleplek voor de Architekten Cie

Voor de woonwijk Carnisse bedacht de Architekten Cie samen met partners een visie om deze Rotterdamse wijk levensloopbestendig in te richten. Met dit plan is het team, samen met vier andere inzenders, door naar de tweede ronde van open oproep Who cares?

Deze prijsvraag is uitgeschreven door de Rijksbouwmeester om “innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken te vinden, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning”. Inschrijven was mogelijk op vier verschillende locaties: Almere Haven, Oosterparkwijk in Groningen, Carnisse in Rotterdam en Geleen-Zuid/De Kluis in Sittard-Geleen. De Architekten Cie koos voor Carnisse vanwege de situatie die vergelijkbaar is met wijken in meerdere steden in Nederland. In totaal zijn 174 voorstellen ingediend.

"Wij willen Carnisse een voorbeeld van een gezonde wijk te maken, voor alle generaties. Onze visie biedt een nieuw netwerk aan (zorg)voorzieningen, gekoppeld aan het groen van Carnisse, uitnodigend en bereikbaar voor alle wijkbewoners: van jong tot oud, van dynamisch tot kwetsbaar," zegt Annemarie Went, architect bij de Architekten Cie.

Opvallend aan het plan is dat dit geen vast eindbeeld heeft. Voor het besluitvormingsproces komt een samenwerking tot stand met verschillende partijen, zoals burgers en zorgorganisaties. Gezamenlijk stellen zij een strategie op voor een toegankelijke en uitnodigende leefomgeving vol voorzieningen.  De exploitatie van de publieke ruimte en het privaat vastgoed komt in handen van één investeerder. Hierdoor neemt de operationele en financiële risicopositie van de gemeente af, terwijl haar strategische rol en het belang van vroegtijdige afspraken met marktpartijen toeneemt.

De visie voorziet in een optimale menging van functies aan het groen in de wijk. Voorbeelden daarvan zijn een ontmoetingscentrum voor ouderen naast een kinderopvangcentrum, een hospice naast een geboortecentrum en een Rotterdams bruin café naast een Turks koffiehuis. In het plan is een netwerk van decentraal gelegen kleinere zorgvoorzieningen uitgewerkt. Het idee hierachter is een optimale bereikbaarheid van zowel de voorzieningen zelf als hulpverlening vanuit de voorzieningen richting zelfstandig wonende ouderen/kwetsbaren.

De monotone bebouwing maakt gedeeltelijk plaats voor een robuuste mix van nieuwbouw: betaalbare levensloopbestendige woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, generatiehuizen, ruime en duurde woningen - waaronder appartementen -  voor gezinnen en alleenstaanden, en voorzieningen zoals een zorgadres, ijswinkel en bakker.

Het team bestaat uit:
Pi de Bruijn
Erik Vrieling, conceptontwikkeling, Cie. Concepts/de Architekten Cie.
ir. Annemarie van Went, architect, wonen met zorg, de Architekten Cie.
Eric van Noord, architect, publieke gebouwen, de Architekten Cie.
ir. Hugo Beschoor Plug, architect/onderzoeker gebouwde omgeving en zorg, BPvF
mr. ir. Esther Akkerman-Dwars, Projectontwikkelaar Zorgvastgoed, voor (pensioen-) fondsen, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Michiel Van Driessche, landschapsarchitect, Felixx Landscape Architects & Planners
Joep Arts, (medior) adviseur woningmarkt, Stec Groep

In de tweede ronde van de prijsvraag krijgen wij de gelegenheid om ons voorstel verder uit te werken. In het najaar wordt bekend gemaakt welk voorstel de prijsvraag wint. De ambitie is dan natuurlijk om de ideeën in de wijk te realiseren.